En stark partner för tjänster i utomhusmiljö

Vi utför arbeten inom mark och trädgård, anläggning och entreprenad.

På Top Ent jobbar vi med entreprenad och anläggning, vilket även innefattar mark & trädgård. Kunnig & utbildad personal med lång erfarenhet borgar för ett väl utfört arbete.

Bland våra kunder finns bland annat statlig och kommunal förvaltning, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Alla lösningar är anpassade efter förutsättningarna hos varje unik kund för att möta kraven på en flexibel partner.

Vi är en lyhörd och kompetent partner med korta ledtider och hög grad av service.

våra tjänster.

Många av våra kunder har helårsavtal för renhållning och skötsel, där fastigheter och närområde sköts löpande. Våra tjänster innefattar bland annat:
Garagesopning
Garagesopning & spolning

Vi har olika maskiner för rengöring och maskinsopning av parkeringsgarage och liknande större ytor. Kontakta oss för en städlösning anpassad efter just dina behov och förutsättningar.

Sandupptagning

Vi har sopmaskiner för sandupptagning och underhållssopning. Investeringar i ny teknik gör att vi även har möjlighet att ta upp PM10- partiklar (som kan orsaka lungcancer och hjärtsjukdomar).

Anläggning

Vi utför grov- och finplanering, schakt och dränering. Allt inom markarbeten. Vi arbetar också löpande med felavhjälpande underhåll och reparationer av bland annat lekplatsutrustning, staket, stolpar och andra arbeten inom området.

Snöröjning

Vi utför snöröjning, halkbekämpning och hyr ut sandfickor och sandlådor med eget upplag för sand/flis. Vi kan sanda obegränsat dygnet runt samt leverera då grusgropen är stängd.

Entreprenader

En bred maskinpark skapar korta ledtider och vi kan med kort varsel rycka in med moderna maskiner anpassade för markentreprenader. Vår fordons- och maskinpark består i dagsläget av allt från mindre redskapsbärare till grävmaskiner, lastmaskiner, lastväxlare, kranbilar m.m.

Skötsel av utemiljö & trädgård

Inom skötseln varierar arbetsuppgifterna med säsongen – allt från gräs- och häckklippning, trädfällning och slagning av större ytor med traktor utrustad med slaghack.

om oss.

Top Ent är en totalleverantör.

Inom trädgårdsskötsel, anläggningsarbeten, snöröjning, sandupptagning, garagesopning & spolning kan vi leverera lösningar för alla typer av arbeten. Vår maskinpark är uppdaterad och underhålls av vår egen serviceverkstad. Maskiner för alla ändamål finns under vår tak – från 17 ton ner till 3 ton, vilket inkluderar specialbyggda maskiner för att klara särskilda krav.

Det lilla bolaget med stora muskler

Vår målsättning är att använda det lilla företagets lyhördhet och flexibilitet tillsammans med det stora företagets resurser. Vi strävar efter korta ledtider och snabb återkoppling med en känsla av kvalitet i allt vi utför. Vi har uppställningsplats, verkstad, tvätthall och kontor placerat i Kallhäll. Här har vi även plats för mindre sorteringsanläggning samt mellanlagring av vissa fraktioner.

Vi bryr oss om vårt team

Genom att kontinuerligt utbilda, uppdatera och planera arbetet tillsammans med vår personal känner våra medarbetare ett personligt ansvar för sin egen arbetsplats. För oss är det viktigt att såväl kunder som medarbetare omfattas av de fördomsfria värderingar vi på Top Ent tror leder till en bättre arbetsplats med högre kvalitet och ökad leveranssäkerhet. I enlighet med ID06 bär alla medarbetare namnbrickor. Våra noga utvalda underentreprenörer är informerade om våra kärnvärden samt interna krav på transparens, förtroende och kvalitet. Läs mer om UE2021 här.
Med kompetens och engagemang levererar vi ständigt den bästa lösningen för dina unika krav.

kvalitet&miljö.

Kvalitets- och miljöfrågor är en stor del av vårt utvecklingsarbete.

Som ett ledande företag inom entreprenad ser vi det som vår uppgift att inte påverka vår gemensamma natur på ett negativt sätt. Vi hanterar i vår verksamhet en del farligt avfall, och har regler för hur detta ska tas om hand – genom tydliga riktlinjer och miljöanpassade investeringar i modern teknik.
För att säkerställa kvalitet på service, leveranssäkerhet, funktion och pris genomför vi regelbundna kundundersökningar. En del av de ramverk vi följer är ISO14001 samt ISO9001 – det betyder att vi ärmiljöcertificerade.
Vi uppdaterar oss ständigt i BASTAs rekommendationer för giftfritt byggande.

kontakt.

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Hör av dig om du har frågor, funderingar eller prisförfrågan. Vill du jobba hos oss? Vi söker alltid duktiga medarbetare.